GO HOME - Findteam


Narmal Size 300x300 pixels จับผิด 5 จุด
Queen Size 305x380 pixels จับผิด 7 จุด
- บริการทั้ง ONLINE & OFFLINE
- มีความยากง่าย 3 ระดับ สำหรับทุกเพศทุกวัย
- ขนาดภาพที่ใหญ่กว่า มาตราฐานของเราอยู่ที่ 300*300 Pixels
- ไม่ต้องเบื่อกับการเล่นภาพซ้ำๆ เพราะ คุณสามารถเลือกภาพที่จะเล่นได้เอง
- ไม่ต้องรีบร้อน เพราะเราให้หา 1 นาที ต่อ หนึ่งจุด ( ไม่ใช่ 1 นาที ต่อ 5 จุด )
- ทุกภาพสามารถเล่นได้จริงๆ

ความยาก เลือกหมวด รูปภาพที่ต้องการ จำนวนรูป
Easy For KIDS เป็นรูป Vector graphic ภาพสวยงาม และ มีขนาดเล็กง่ายต่อการ download ไปเล่น
Page 1 |  Page 2 |  Page 3
โฉมใหม่ Find-Flash-Queen ภาพใหญ่ขี้นขนาด File เท่าเดิม
Page 4
80
Normal Games Picture ปก เกม playstation
Page 18 |  Page 17 |  Page 16
Page 15 |  Page 14 |  Page 13 |  Page 12 |  Page 11
Page 10 |  Page 9 |  Page 8 |  Page 7 |  Page 6
Page 5 |  Page 4 |  Page 3 |  Page 2 |  Page 1
361
Real Picture ภาพถ่ายธรรมชาติ ภาพถ่ายทั่วไปแบบธรรมดาจ้า
Page 1 |  Page 2 |  Page 3
49
Comic Picture ภาพการ์ตูน
Page 1 |  Page 2
37
REQUEST Picture รูปจาก เพื่อนๆ ที่ส่งมาให้ ( Queen Size นะจ๊ะ )
Page 1
1
Hard Real Picture รูปธรรมชาติ และ สิ่งของต่างๆ แต่ขอบอกว่า ยากนะจ๊ะ เพราะว่า Flip ทุกรูปเลย
Page 1 |  Page 2 |  Page 3
50
Cool * OFFLINE * ถูก website FortuneCity.com ลบ file ZIP ออกทั้งหมด
ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้
เมื่อได้ ที่ใหม่แล้วจะนำกลับมาใหม่ทันที
23pack


ตารางสีบอกขนาด ( byte )
less 50,000 less 75,000 less 100,000 less 125,000 less 150,000 less 175,000 less 200,000 200,000 UP